Αρχική Περιφέρειες Περιφέρεια Ηπείρου: Έως 9 Ιουλίου η υποβολή επενδυτικών προτάσεων για το πρόγραμμα...

Περιφέρεια Ηπείρου: Έως 9 Ιουλίου η υποβολή επενδυτικών προτάσεων για το πρόγραμμα e-business

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Ηπείρου Α. Καχριμάνη η προκήρυξη της δράσης Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) II», , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για μια δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 2.300.000 ευρώ, που αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000 ευρώ με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η δράση αφορά ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών, κ.ά., και ειδικότερα:

  •  Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  •  Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
  •  Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  •  Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  •  Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση- Διαχείριση

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ξεκίνησε στις 20/06/2019 ώρα 13.00 και ολοκληρώνεται στις 09/09/2019 ώρα 15.00

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού και Ωφελούμενων Δικαιούχων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info.ipiros@mou.gr.