ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση και βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών εμπορευματικών μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής. Προς όφελος των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Με απόλυτο σεβασμό στον πολίτη και το περιβάλλον. Χωρίς κατασπατάληση πόρων και με έμφαση στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό συνεδρίασε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου η επιτροπή συντονισμού του νέου επιχειρησιακού προγράμματος Log-Attica προκειμένου να οριστικοποιήσει τον οδικό χάρτη για την εκτέλεσή του.

Η αστική διανομή εμπορευμάτων αποτελεί τον «πνεύμονα» της εμπορικής δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων και αστικών κέντρων. Ωστόσο, το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην Αττική είναι μη βιώσιμο και απέχει πολύ από το επιθυμητό και ρεαλιστικό επίπεδο.

Απαιτείται ένα νέο μοντέλο φιλικό προς το περιβάλλον, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού προτύπου.

Για τον λόγο αυτό η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία, προωθώντας ένα νέο, συνεκτικό σχέδιο βιώσιμων αστικών εμπορευματικών μεταφορών που επιτρέπει την αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης προς μία νέα, βιώσιμη και αειφόρα κατεύθυνση.

Ένα συνεκτικό σχέδιο που ορίζει ξεκάθαρους κανόνες και μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται από όλους και συνεχώς. Ένα σχέδιο που θα παρέχει κίνητρα για την προώθηση νέων περιβαλλοντικά-φιλικών και καινοτόμων λύσεων. Ένα σχέδιο που θα προδιαγράφει ένα αξιόπιστο πλάνο και ένα συνολικό όραμα για το μέλλον των αστικών μεταφορών της Αττικής.

Το υφιστάμενο μοντέλο είναι αναποτελεσματικό και τελικά δεν ωφελεί τους πολίτες της Αττικής, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα μοντέλο λειτουργίας, έντονα ενεργοβόρο και με σημαντικές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την κινητικότητα των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των Δήμων της Αττικής. Τα φορτηγά κινούνται άδεια στο 60% των ημερήσιων διαδρομών τους. Οι υποδομές του οδικού δικτύου είναι περιορισμένες και οι χώροι φορτοεκφόρτωσης ελάχιστοι. Ως αποτέλεσμα η αστική μεταφορά εμπορευμάτων δημιουργεί κοντά στο 15% της κίνησης στο αστικό δίκτυο της Περιφέρειας και ευθύνεται για το 30%-50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για το 25% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης δεν είναι βιώσιμη.