Αρχική Δικαιολογητικά Παιδικές κατασκηνώσεις για 70.000 παιδιά – Κριτήρια, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Παιδικές κατασκηνώσεις για 70.000 παιδιά – Κριτήρια, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Πέμπτη 12 Απριλίου αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης διαμονής 70.000 παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε τις προηγούμενες ημέρες η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη, οι δικαιούχοι καταθέτουν αίτηση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από 12.04.2018 έως τα μεσάνυχτα της Πρωτομαγιάς. Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης.

Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς, μπορούν να προσέρχονται στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ ή να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς του TAXISnet για να λάβουν κωδικούς διαδικτυακά. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί:
α) από 15.06.2018 έως 03.09.2018 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και
β) από 15.06.2018 έως 10.09.2018 για τα παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν στην κατασκήνωση μέχρι 15 ημέρες. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35 εκ. ευρώ και τα ωφελούμενα παιδιά σε 70.000. Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή ανάδοχοι, κηδεμόνες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή (εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2016) μέχρι 28.000€.

Παράλληλα πρέπει το 2017 να πραγματοποίησαν ως μισθωτοί τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας ή να έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή να έλαβαν ως άνεργοι τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ή να συγκέντρωσαν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τις παραπάνω περιπτώσεις ή να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ τουλάχιστον 4 μήνες. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2002 έως 14.06.2012.

Το πρόγραμμα επιδοτεί το ημερήσιο τροφείο για όλη τη διάρκεια διαμονής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες. Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, τη συμμετοχή σε προγράμματα που πραγματοποιούνται στην κατασκήνωση και γενικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται και ανέρχεται ημερησίως σε :
α) 30€, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για παιδιά τυπικής ανάπτυξης
β) 52€, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με αναπηρία 50% και άνω.

Οι δικαιούχοι επιλέγουν οι ίδιοι την κατασκήνωση στην οποία επιθυμούν να διαμείνουν τα παιδιά, το χρονικό διάστημα των διακοπών και τις ημέρες διαμονής τους. Οι δικαιούχοι γονείς μπορούν να επιλέξουν για κάθε παιδί διαφορετική κατασκήνωση και διαφορετική χρονική περίοδο διαμονής. Η μοριοδότηση για την επιλογή των τελικών δικαιούχων έχει δυο ταχύτητες, μια για ανέργους και μια δεύτερη για εργαζόμενους. Αναλυτικά μοριοδοτείται το οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2016 με 10 (για εισόδημα 24.000€ – 28.000€) έως 100 μόρια (για εισόδημα έως 7.000€).

Επίσης κάθε ανήλικο τέκνο λαμβάνει από 25 μόρια, ενώ οι άνεργοι έχουν επιπλέον 1 μόριο για κάθε 1 πλήρη μήνα ανεργίας και μέχρι 36 μήνες (χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας μέχρι ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων). Ως πραγματικό οικογενειακό εισόδημα νοείται το δηλωθέν εισόδημα φορολογικού έτους 2016 του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων τέκνων, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων παιδιών θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 50% για τους εργαζομένους και 50% για τους ανέργους.

Για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ απαιτούνται :
• Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
• Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
• Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην ΔΟΥ.
• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
Αντίθετα για την συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, καθώς η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως πάροχοι δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων.