Αρχική Δήμοι Πάτρα: Μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ για άλλες 10.000 οικογένειες

Πάτρα: Μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ για άλλες 10.000 οικογένειες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Να διευρύνει τον αριθμό των οικογενειών που θα ενταχθούν στο μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας στο πλαίσιο της συζήτησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΠ για το 2018.

Συγκεκριμένα, εκτός τις 3.675 οικογένειες στις οποίες ήδη εφαρμόζεται το μειωμένο τιμολόγιο, αποφασίστηκε η μείωση του τιμολογίου κατά 40% σε άλλες 10.000 οικογένειες, που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Επίσης, αποφασίστηκε:

-Περαιτέρω μείωση στην ενιαία τιμή χρέωσης από 0,40€/κ.μ. σε 0,20€/κ.μ. για το Δήμο Πατρέων και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (Σχολεία κ.λπ.) ώστε να αντισταθμιστεί η έμμεση επιβάρυνση των πολιτών από την υποχρεωτική επιβολή του τέλους 80% στις καταναλώσεις του νερού.

-Μείωση των τελών σύνδεσης επαγγελματικών χώρων κατά 20% και μετατόπισης παροχών ύδρευσης κατά 40%.

-Αναπροσαρμογή των δαπανών ελέγχου μετά από αίτηση δημοτών στο συμβολικό ποσό των 5,00€.