Αρχική Δήμοι Παροχή κινήτρων από τον Δήμο Κέας σε ιατρούς που υπηρετούν στο Ιατρείο...

Παροχή κινήτρων από τον Δήμο Κέας σε ιατρούς που υπηρετούν στο Ιατρείο Κέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κέας, στο πλαίσιο της χρόνιας προσπάθειάς του να στηρίξει τον τομέα της υγείας στο νησί και να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού, παρέχει με απόφασή του επίδομα σίτισης και διαμονής, τόσο στους μόνιμους ιατρούς, όσο και στους ιατρούς υπαίθρου που υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (Π.Π.Ι. Κέας).

Συγκεκριμένα:
1. Ο Δήμος  διαθέτει δωρεάν οικία ιδιοκτησίας του -σε μικρή απόσταση από το Ιατρείο- για τη διαμονή ιατρού, ενώ φέτος ο όμιλος εταιρειών Dolphin Capital Investors, καλύπτει το κόστος ενοικίασης ενός ακόμη οικήματος για τον ίδιο σκοπό.
2. Ο Δήμος με την υπ’ αριθμ. 26/2019 (ΑΔΑ: 6Α9ΚΩΕΔ-ΜΓΕ) απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ενέκρινε ομόφωνα, τον ορισμό ως δικαιούχων της παροχής σίτισης και στέγασης του άρθρου 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί και θα υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους.

Ο Δήμος Κέας ενημερώνει ότι οι υπό κάλυψη θέσεις αφορούν στις προκηρυγμένες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στο Π.Π.Ι. Κέας (ενός ιατρού γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας με βαθμό Δ/ντή και ενός παιδιάτρου με βαθμό Επιμελητή Α’).