Αρχική Δήμοι Παρέμβαση ΚΕΔΕ για ακύρωση της υποχρεωτικής μεταφοράς των αποθεματικών στην ΤτΕ

Παρέμβαση ΚΕΔΕ για ακύρωση της υποχρεωτικής μεταφοράς των αποθεματικών στην ΤτΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε παρέμβαση για την ακύρωση της υποχρεωτικής μεταφοράς των διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, θα προβεί άμεσα η ΚΕΔΕ, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε από αποφάσεις του ΣτΕ.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση των δήμων να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι σε ισχύ από το 2015.

Οι τελευταίες δε ΚΥΑ , που εκδόθηκαν, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019, εξαρτούν ευθέως  τη συνέχιση της ομαλής ροής των τακτικών εσόδων των δήμων, δηλαδή την απόδοση των ΚΑΠ, από την άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή των δήμων στην εν λόγω υποχρέωση.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις και με τον κίνδυνο διακοπής της ροής χρηματοδότησής τους,  πολλοί δήμοι άνοιξαν λογαριασμό είτε στην ΤτΕ, είτε έκαναν χρήση της δυνατότητας τήρησης λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επίσης οι ασκηθείσες αιτήσεις ακύρωσης απορρίφθηκαν συλλήβδην από το ΣτΕ. Άρα, μέχρι την επαναφορά του θέματος στο ΣτΕ, είναι σε ισχύ οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις και κατ΄ επέκταση η υποχρεωτική μεταφορά των αποθεματικών από τους δήμους. Σε τυπική ισχύ είναι και η διακοπή ροής της χρηματοδότησης των μη συμμορφούμενων δήμων από τους ΚΑΠ.

Κατόπιν αυτών, η ΚΕΔΕ θα παρέμβει προκειμένου να αποκατασταθεί  η υφιστάμενη «αταξία» και να αποκατασταθεί η εκ του Συντάγματος θεσμική αυτοδιοικητική τάξη και να αρθεί το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε από τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Ληξιπρόθεσμα δήμων

Για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων η ΚΕΔΕ θα ζητήσει παράταση έως τις 30-9-20, ωστόσο τονίστηκε η ανάγκη ενός πλαισίου για να μην επιβαρύνονται οι συνεπείς δήμοι, ώστε να υπάρχει ένα περί δικαίου αίσθημα. Η Ένωση θα στηρίζει τους δήμους που βρίσκονται σε αδυναμία ωστόσο τονίστηκε η ανάγκη να τηρηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες.

Οι δήμοι θα διεκδικήσουν την απόδοση των «ορφανών» ακινήτων που είχαν μεταφερθεί στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ, γνωστή ως «Υπερταμείο» μετά την ακύρωση της υπουργικής απόφασης. Η Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει ώστε να επιτευχθεί η οριστική και αμετάκλητη μεταβίβαση-παραχώρηση των ακινήτων προκείμενου να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη των δήμων.