Αρχική Ασφάλιση Παρελθόν τα οικογενειακά επιδόματα από τις νέες επικουρικές

Παρελθόν τα οικογενειακά επιδόματα από τις νέες επικουρικές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους συνταξιούχους που παίρνουν για πρώτη φορά επικουρική σύνταξη μετά από αναμονή τριών ετών. Οι νέες επικουρικές που εκδίδονται (με ρυθμό σταγονόμετρου) με βάση το νόμο Κατρούγκαλου είναι «απογυμνωμένες» από τα οικογενειακά επιδόματα τα οποία καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να στερούνται οι συνταξιούχοι 30 ευρώ για τη/το σύζυγο και έως 100 ευρώ για το επίδομα τέκνου (ανήλικα η φοιτητές έως 24 ετών). 

Όπως διευκρινίζεται με έγγραφα του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΦΚΑ, σε αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της παροχής από 1.1.2015, παύει να υπολογίζεται η προσαύξηση λόγω οικογενειακών επιδομάτων. Επίδομα συζύγου ή/και τέκνων δεν δικαιούνταν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά όσοι ανήκαν σε πρώην Ταμεία των οποίων το καταστατικό το προέβλεπε. Το πρώην ΕΤΕΑ δεν είχε αποκτήσει ενιαίο κανονισμό παροχών. Το επίδομα συζύγου κυμαίνονταν κατά μέσο όρο στα 30€ μικτά και δίνονταν με συγκεκριμένες προυποθέσεις, ενώ το επίδομα τέκνων δίνονταν για ανήλικα παιδιά ή σπουδαστές έως 24 ετών και έφτανε κατ ανώτατο όριο στα 100€ μικτά.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και 12.5.2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο (καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις). Αντίστοιχες αιτήσεις από 13.5.2016 θα πρέπει να απορρίπτονται, καθώς ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη και παύει από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387 να χορηγεί λοιπές παροχές, όπως έξοδα κηδείας και επίδομα απολύτου αναπηρίας. Στους μισθωτούς ΙΚΑ για παράδειγμα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας δίδονταν μόνο με την κύρια σύνταξη έως το 2006, όταν με ειδική ρύθμιση δόθηκε και στην επικουρική του ΕΤΕΑΜ. Το δικαιούνταν συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή χηρείας εφόσον έχουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης και βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου. Επίσης οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος μόνο εφόσον είναι τυφλοί ή έχουν συνταξιοδοτηθεί με ειδικές διατάξεις αναπηρίας. Το ποσό του αντιστοιχούσε στο 50% της εκάστοτε επικουρικής χωρίς να υπερβαίνει το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Δεν το δικαιούνταν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά ανάλογα τις καταστατικές διατάξεις του εκάστοτε πρ. Ταμείου (το δικαιούνταν συνταξιούχοι ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΥΕΚ κ.α.). Επίσης έξοδα κηδείας δεν λάμβαναν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά όσοι δικαιούνταν βάσει των παλαιών καταστατικών των πρ. Ταμείων. Επίσης το δικαιούμενο ποσό ποίκιλλε ανά κλάδο, π.χ. άλλο ποσό έδινε η ΔΕΗ, άλλο το ΤΕΑΥΝΤΠ, άλλο το ΤΕΑΥΕΚ, συνήθως ως ποσοστό των εξόδων.