Αρχική Περιφέρειες Παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης δημιουργείται στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης δημιουργείται στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης, το οποίο θα διαπιστώνει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και θα εξειδικεύει δράσεις για την κάλυψή τους, πρόκειται να δημιουργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση ύψους 631.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τη σχετική απόφαση για τη χρηματοδότηση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.
Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια, κάθε χρόνο θα εκπονείται «Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης» για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.