Αρχική Εργασιακά Παράταση μέτρων κορωνοϊός: Εγκύκλιος για την εργασία Δημοτικών, Δημοσίων Υπαλλήλων

Παράταση μέτρων κορωνοϊός: Εγκύκλιος για την εργασία Δημοτικών, Δημοσίων Υπαλλήλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ότι, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού Φορέων του Δημοσίου, Δήμων και Περιφερειών θα πρέπει να προβούν σε έκδοση νέων βεβαιώσεων, για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, και την χρονική επέκτασή τους έως τις 18 Ιανουαρίου 2021, τονίζει εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.

Σχετικά με την διευκόλυνση γονέων κατά την έναρξη λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών, διευκρινίζεται ότι, για το τρέχον έτος και μετά τη λήξη της περιόδου των διακοπών των εκπαιδευτικών δομών, είναι επιτρεπτή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού ή εναλλακτικώς η χρήση μειωμένου ωραρίου έως 25%, εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των εν λόγω διευκολύνσεων και ανάλογα με τον χρόνο έναρξης και τον τρόπο λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών.