Αρχική Χωρίς κατηγορία Παράταση επιδόματος 534 ευρώ και τον Μάιο στους ναυτικούς

Παράταση επιδόματος 534 ευρώ και τον Μάιο στους ναυτικούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η  καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και συγκεκριμένα για τον μήνα Μάιο 2021 για τους ναυτικούς.

Η ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται εφόσον τα πλοία των παραπάνω περιγραφόμενων κατηγοριών δεν δραστηριοποιούνται.

Ο καθορισμός κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτολογούμενων ναυτικών με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για τον Μάιο ενώ για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας και η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών και την ασφαλιστική ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.