ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέο προσωπικό ενισχύονται τέσσερις φορείς του δημοσίου προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε εποχικό προσωπικό. Αυτή την εβδομάδα ξεχωρίζουν οι 29 προσλήψεις στους δήμους Περιστερίου και Δάφνης-Υμηττού, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προκήρυξη για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

  • Δήμος Περιστερίου: Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.Ο Δήμος Περιστερίου θα προσλάβει 22 άτομα ως εποχικό προσωπικό με τις εξείς ειδικότητες. 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγο, 1 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικό, 5 ΤΕ Νοσηλευτών, 15 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

  • Δήμος Δάφνης-Υμηττού: Στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού θα προσληφθούν 7 Καθηγητές Μουσικής για να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν απο την αυξημένη ζήτηση του μαθήματος. Αιτήσεις μέχρι 14.12.2019.
  • Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) θα προσλάβει 9 για την στελέχωση και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Αιτήσεις μέχρι 23.12.2019.
  • Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: Ο Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί τους μονίμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του που υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού/Διοικητικού και διαθέτουν τουλάχιστον εικοσαετή προϋπηρεσία, εφόσον επιθυμούν να οριστούν εκκαθαριστές του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.