Αρχική Εποχικοί Πάνω από 1.000 προσλήψεις σε δήμους, ΔΕΗ και νοσοκομεία

Πάνω από 1.000 προσλήψεις σε δήμους, ΔΕΗ και νοσοκομεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Μπαράζ” προσλήψεων σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις, κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, αλλά και στην ΔΕΗ. Οι φορείς ενισχύονται με νέο προσωπικό το οποίο θα συνάψει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

263 προσλήψεις εποχικών στη ΔΕΗ

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει η ΔΕΗ. Συνολικά θα γίνουν 263 προσλήψεις στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης και σε διαφορες Διοικητικές Διευθύνσεις της ΔΕΗ. Ζητούνται μηχανικοί, υπάλληλοι γραφείου, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, τεχνικοί, εργοδηγοί, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λιγνιτικη Μεγαλοπολης Α.Ε., Διοικηση,Τ.Κ. 222 00 – Μεγαλοπολη, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 27910 – 22151 εσωτ. 32650) και ΔΕΗ Α.Ε./ Διεύθυνση Υποστήριξης Λιανικών Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα απευθύνοντας την στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης, (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3673423 – 24 – 25). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

59 στους παιδικούς σταθμούς Δ. Ηρακλείου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικος Οργανισμος Προσχολικης Αγωγης – Φροντιδας και Μαζικης Αθλησης Ηρακλειου» (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η) ανακοινώνει την πρόσληψη (59) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι θέσεις είναι: 25 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 18 ΔΕ Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων, 3 ΔΕ Μαγείρων και 13 ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Αιτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση:  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», Μάρκου Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης (τηλ. επικοινωνίας: 2810300100, 2810300090).

21 οδηγοί στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δημος Σαρωνικου ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων ως εξής: 2 ΔΕ Οδηγων (Κατηγορίας Γ’) Με ψηφιακό Ταχογράφο, 1 ΔΕ Οδηγων (Κατηγορίας Γ+Ε’) Με ψηφιακό Ταχογράφο, 2 ΔΕ Χειριστων Μ.Ε., 1 ΔΕ Χειριστης Γκρειντερ και 15 ΥΕ Εργατων Καθαριοτητας. Αιτησεις εως 16/07/2019 στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαρωνικού Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, ΤΚ 19010 Καλύβια Θορικού (τηλ. επικοινωνίας: 2299320320).

20 εργάτες στο Δηµο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.∆.Ε.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη 20 Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Καθαριότητα). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν αίτηση (ειδικό έντυπο ΣΟΧ 6) µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (∆ηµαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19003 Μαρκόπουλο (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128).

26 στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, θα προσλάβει 26 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Δ/νση: Πράμαντα, τηλ: 2659 3 60212).

27 γεωπόνοι στον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού είκοσι επτά (27) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για τα Υποκαταστήματα ΕΛ/Γ.Α., 3 στο Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης, 13 στο Υποκατάστημα Βέροιας, 3 στο Υποκατάστημα Καβάλας, 3 στο Υποκατάστημα Κοζάνης, 2 στο Υποκατάστημα Λάρισας και 3 στο Υποκατάστημα Πάτρας με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί λόγω πολύ έντονης καιρικής δραστηριότητας στις γεωγραφικές περιοχές των ανωτέρω Υποκαταστημάτων που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλα επεισόδια έντονων βροχοπτώσεων που συνοδεύονται από ισχυρές χαλαζοπτώσεις και ανεμοθύελλα. Τα φαινόμενα έχουν τις περισσότερες φορές τοπικό χαρακτήρα, αλλά είναι συνεχή και αλληλοκαλύπτουν τις ίδιες περιοχές με αποτέλεσμα να προκαλούν πλημμύρες και καταστροφή των καλλιεργειών καθώς τα νερά δεν προλαβαίνουν να απορροφηθούν, παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γ εωπόνων) είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δνση Διοικητικού καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected] μέχρι την Τετάρτη 10 – 07 – 2019, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

105 καθηγητές μουσικής και χορού στο Δήμο Αμαρουσίου

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «κοινωφελής επιχείρηση ∆ημου Αμαρούσιου» ανακοινώνει την πρόσληψη έως εκατό πέντε (105) ατόµων για την πλήρωση των θέσεων ωροµίσθιων καθηγητών εκµάθησης µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά – χοροί – µοντέρνες τέχνες) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) µηνών για απασχόληση σε αναγνωρισµένη σχολή για τη λειτουργία των µουσικών τµηµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου Αµαρουσίου, ή έως οκτώ (8) µηνών για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τµηµάτων της Επιχείρησης, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου. Θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής και καθηγητές χορού. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως (µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στον ισόγειο όροφο του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισµού ∆ήµου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. επικοινωνίας : 210-8056314-5, καθηµερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.), έως και την ∆ευτέρα 15-07-2019.

93 θέσεις σε κατασκηνώσεις

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρούν τρεις δημοτικές κατασκηνώσεις. Ο Δήμος Μαραθώνος για την κάλυψη αναγκών της παιδικής κατασκήνωσης στη θέση Άγιος Ανδρέας, ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκειας 3 μηνών. Στο Δήμο Χίου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, θα προσληφθούν 31 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Ιουλίου. Τηλεφωνο για πληροφορίες: 22713 50817. Τέλος, 30 θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως δύο (2) μήνες θα καλύψει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για τις αναγκες στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην έδρα του Δήμου, στο Μορφοβούνι έως 12-7-2019, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στην κάτωθι διεύθυνση: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Μορφοβούνι, ΤΚ 43150, Καρδίτσα Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413052210.

40 στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικος Διαβαθμιδικος Συνδεσμος Νομου Αττικης (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων ως εξής: ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 3, ΠΕ Οικονομικού  2, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 3, ΠΕ Χημικών 3, ΠΕ Περιβάλλοντος 1, ΠΕ Πληροφορικής  1, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΔΕ Οδηγών Γ (C) Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 7, ΔΕ Τεχνικών (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων) 3, ΔΕ Ξυλουργών  1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Προωθητών γαιών) 4, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Συμπιεστών ΤΑΝΑ) 1, ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, στην ακόλουθη διεύθυνση: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Αθήνα, Τ.Κ. 11525, τηλ. 2132148432.

70 θέσεις στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Στην πρόσληψη 70 υποψήφιων συνοδών (προσωπικό ελέγχου και κίνησης αμαξοστοιχιών) για την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών προχωρά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.  Συγκεκριμένα, η κατανομή έχει ως εξής: Αθήνα (38) τριάντα οκτώ, Θεσσαλονίκη (17) δέκα επτά, Λάρισα (5) πέντε, Αλεξανδρούπολη (5) πέντε, Πάτρα (3) τρείς και Λιανοκλάδι (2) δύο. Ημερομηνία λήξης αιτησεων την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019. Η κατάθεση αιτήσεων (βιογραφικών) θα γίνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] Οι αιτήσεις (βιογραφικά) θα συνοδεύονται από επιστολή στην οποία θα αιτιολογείται το ενδιαφέρον για την κατάληψη της θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μία θέση ενδιαφέροντος από την παραπάνω κατανομή της προκήρυξης.

35 καθαριστές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 35 καθαρστών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη (τηλ. επικοινωνίας: 2251036131).

18 στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Θα προσληφθούν: 16 ΥΕ Εργατες Γενικων Καθηκοντων, 1 ΔΕ Οδηγοι Γ΄ (C ) Κατηγοριας και 1 ΔΕ Χειριστης Σκαπτικου (Σύνθετο σκαπτικό-JCB 113 HP). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 12-7-2019.

15 στο Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Grader), 1 ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα και 13 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. Αιτησεις εως 12/07/2019. Τηλέφωνο: 24673 51153.

10 εργάτες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Τηλέφωνο: 24263 50124.

12 φύλακες στο Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων, ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 23 μηνών, ως ακολούθως: 3 ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας και 9 ΥΕ Προσωπικό Ασφαλείας. Τηλέφωνο: 213 2161000.

12 εργάτες στο Δήμο Ναυπλιέων

Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) εργάτων γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βας. Κωνσταντίνου 34,Ναύπλιο απευθύνοντας την στο Δήμο Ναυπλιέων , υπόψη κας Μαριγώς Γενεοπούλου & κου Γεωργίου Τσάκου (τηλ. επικοινωνίας: 2752360926 και 2752360927αντίστοιχα).

6 ναυαγοσώστες στο Δήμο Σάμου

Ο Δήμος Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χτόνου, έως 30/09/2019. Αιησεις εως 10/07/2019. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 22733 50121, 22733 50122

11 στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/09/2019. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1, ΠΕ Οικονομολόγων 1, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 3, ΔΕ Υδραυλικών 2 και ΥΕ Εργατών/τριών 4. Τηλέφωνο: 25510 29823

5 στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΤΕ Νοσηλευτές και 3 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί. Αιτησεις εως 22/07/2019. Τηλέφωνο:2310 519584, 2310 550989.

167 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεπαγώσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 167 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης της προκήρυξης 2Κ/2019.  Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr– Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Νοσοκόμων και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Ειδικότητας καθαριστών-στριών.

32 μόνιμοι σε δυο νοσοκομεία

Στις 16 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων για την 5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Οι θέσεις είναι: 3 ΠΕ Επιστημών Υγείας/ Ακτινοφυσικης, 2 ΠΕ Νοσηλευτικής, 9 ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 ΤΕ Παρασκευαστών, 13 ΔΕ Νοσηλευτικής, 2 ΔΕ Παρασκευαστών και 2 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.