Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr.

Στις καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα εμφανίζονται μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Για να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα και να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό τους καθώς και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμού τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο. Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει μια ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων στην ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισάγουν τους βαθμούς τους στην εφαρμογή και να λάβουν αυτόματα το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν για κάθε Τμήμα ή Σχολή του Επιστημονικού Πεδίου ή Τομέα, στον οποίο ανήκουν.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Ειδικών Μαθημάτων, οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν την ίδια εφαρμογή για να υπολογίσουν το συνολικό τους αριθμό μορίων.

Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται με την εισαγωγή των βαθμών των τεσσάρων εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού τους. Ο κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας, τα γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις