Την Παρασκευή 9 Ιουλίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλαδικές, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.

Στις 15 Ιουλίου ακολουθεί η ανακοίνωση των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων και, μετέπειτα, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κατά τμήμα.

Σε εκείνο το σημείο οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους. Να σημειωθεί ότι φέτος οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, για πρώτη φορά, το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε Δημόσιο ΙΕΚ.