ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείο Εργασίας – οι αιτήσεις για την αναστολή προσωπικού που θα ολοκληρωθούν εντός της σημερινής καταληκτικής ημερομηνίας θα διεκπεραιωθούν, καθώς πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες πληρωμής των δικαιούχων του ειδικού επιδόματος.

Κατ΄ εξαίρεση, το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για τις δομές που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021», προκειμένου να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις έως και την Παρασκευή 27/11/2020.

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 – «Ενημέρωση για αναστολές προσωπικού (φορέων ιδιωτικού δικαίου)»

Για τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα):

τα voucher στους φορείς θα πληρωθούν κανονικά, για ολόκληρο το μήνα Νοέμβριο 2020, όπως προβλέπει η ΚΥΑ του Προγράμματος και η ΥΑ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αρ. 123468 της 21.11.2020. Προϋπόθεση είναι η μη αναστολή του αναλογούντος προσωπικού κάθε δομής προς τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτήν μέσω ΕΣΠΑ., μέχρι τις 31.11.2020. Όσοι φορείς έθεσαν σε αναστολή το προσωπικό τους, μπορούν, μέχρι αύριο 24.11.2020, να κάνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διορθωτική δήλωση και να βγάλουν το αναλογούν προσωπικό από αναστολή.

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ) Α.Ε.
[Περίληψη προκήρυξης] .