Αρχική Οικονομία Πάγιες δαπάνες: Παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις για επιδότηση

Πάγιες δαπάνες: Παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις για επιδότηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για την κατάθεση της τελικής αίτησης των επιλέξιμων επιχειρήσεων για ενίσχυση από το μέτρο της  κάλυψης παγίων δαπανών.

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε στο φύλλο της κυβερνήσεως η απόφαση ΓΔΟΥ 880/2021 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 808/23.7.2021.

Με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 6, δίνεται παράταση έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021 για τις αιτήσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση η παράταση δίνεται λόγω της ανάγκης επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Η απόφαση αναφέρει:

Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία  ΓΔΟΥ 808/23.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3354) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021.».