Αρχική Μόνιμοι ΟΒΑ: Νέες προσλήψεις για 6 χρόνια – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

ΟΒΑ: Νέες προσλήψεις για 6 χρόνια – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, όπου θα προσληφθούν 1000 επαγγελματίες οπλίτες στον Στρατό Ξηράς, βγήκε νέα προκήρυξη 25 θέσεων οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο 3 ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον 3 έτη, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται 25 θέσεις για ΟΒΑ για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία, για έως 3 χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης 3 ακόμα χρόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 03 Δεκεμβρίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία
θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 03 Δεκεμβρίου 2020 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι έφεδροι, μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ) στο email: [email protected], εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Οι Μονάδες: α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, άμεσα,
μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΙΡΙΔΑΣ στο ΓΕΑ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ.
(Δεν απαιτείται έλεγχος και θεώρηση του ΑΦΜ από την αρμόδια ΣΥ).

Η υποβολή για την τελική συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων θα γίνει την 4η Δεκεμβρίου 2020.