Αρχική Εποχικοί Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Κ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ

Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Κ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την υλοποίηση δύο (2) προγραµµάτων κατάρτισης, διάρκειας πενήντα (50) ωρών το κάθε ένα, για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλήλους της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώµατος ΠΕ. ΠΥ. Κ. Μακεδονίας, µε τίτλο:

1.«∆ιάσωση από βράχο, βασικές αρχές βουνού και ορειβασίας» (διάρκειας 50 ωρών 12 άτοµα)

2. «∆ιαχείριση ψυχολογικής κατάστασης του διασώστη πριν το συµβάν, κατά τη διάρκεια και µετά από αυτό» (διάρκειας 50 ωρών 22 άτοµα) ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/10/2017-31/10/2017

Πληροφορίες: τηλ. 2310 699769

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ