Αρχική Οικονομία ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 30 Ιουλίου οι αιτήσεις για θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 30 Ιουλίου οι αιτήσεις για θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Aπό τη Δευτέρα 12 Ιουλίου και έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου, θα γίνονται δέκτες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση «Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 7 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».