ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα, θα πληρωθούν για πρώτη φορά από τον ΟΠΕΚΑ τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα, καθώς και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής και ομογενών, στο σύνολο των δικαιούχων της χώρας, τα οποία έως και το 2018 χορηγούνταν από τους δήμους. Συνολικά, θα καταβληθούν 122 εκατομμύρια ευρώ σε 171.275 δικαιούχους.

Εξ αυτών, οι 154.726 είναι δικαιούχοι προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων όπως επίσης επιδομάτων ομογενών και στεγαστικής συνδρομής. Οι υπόλοιποι 16.549, είναι δικαιούχοι διατροφικών επιδομάτων. Οι δικαιούχοι, θα συνεχίσουν να εισπράττουν ακριβώς τα ίδια ποσά, καθώς για την χορήγησή τους ακολουθείται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τα ποσά που καταβάλλονται παραμένουν τα ίδια, χωρίς καμία απολύτως μεταβολή.

Το ημερολόγιο των πληρωμών 

-Στις 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα Ιανουαρίου του πιλοτικού προγράμματος, σε δικαιούχους στην Αττική, την Θεσσαλονίκη και την Αχαία στο πλαίσιο της πιλοτικής διαδικασίας.

-Τον Φεβρουάριο, θα χορηγηθούν τα διατροφικά επιδόματα του Ιανουαρίου.

-Τον Μάρτιο, θα καταβληθούν τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα του διμήνου Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2019 και τα προνοιακά διατροφικά επιδόματα του Φεβρουαρίου 2019.

Τέλος, από τον Απρίλιο και έπειτα -σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό- τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα θα καταβάλλονται κάθε μήνα, σε σταθερή ημερομηνία, κοινή για τους δικαιούχους ολόκληρης της χώρας.