Ο ΟΠΕΚΑ σήμερα, Παρασκευή, θα καταβάλει σε 710.073 δικαιούχους επιδόματα συνολικού ύψους 175,57 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, «ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι την Παρασκευή 28 Απριλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 274.649 – Ποσό 33.187.812 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 202.258 – Ποσό 42.074.213 ευρώ
Αναπηρικά, δικαιούχοι 177.078 – Ποσό 75.645.046 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 713 – Ποσό 211.534 ευρώ
Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι 5.852 – Ποσό 206.435 ευρώ
Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 16.319 – Ποσό 5.972.341 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 19.342 – Ποσό 6.574.026 ευρώ
Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 123 – Ποσό 92.208 ευρώ
Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 11.244 – Ποσό 11.294.000 ευρώ
Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, δικαιούχοι 5 – Ποσό 2.400 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.204 – Ποσό 181.179 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 5 – Ποσό 5.000 ευρώ
Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 281 – Ποσό 124.896 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 512 – Ποσό 250.336 ευρώ
Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχοι 64 – Ποσό 7.008 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού ποσό 15.522 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων, 710.073

Σύνολο καταβολών, 175.571.090 ευρώ.