Αρχική ΑΣΕΠ ΟΠΕΚΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 25 προσλήψεις

ΟΠΕΚΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 25 προσλήψεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης που είχε ανακοινώσει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) τον Μάρτιο και αφορούσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής.
Πρόκειται για 25 προσλήψεις, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, που θα απασχοληθούν με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.
Πίνακας Προσληπτέων – Πατήστε εδώ
Πίνακας κατάταξης – Πατήστε εδώ
Πίνακας απορριπτέων – Πατήστε εδώ