Αρχική Εποχικοί Οκτώ συμβασιούχοι στο δήμο Καλαμαριάς

Οκτώ συμβασιούχοι στο δήμο Καλαμαριάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
1 ΥΕ Καθαριστής

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 3 Σεπτέμβρη.

Τηλέφωνο:
2313 314241