Αρχική Εποχικοί Οκτώ συμβασιούχοι σε διεύθυνσης της Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Οκτώ συμβασιούχοι σε διεύθυνσης της Αν. Μακεδονίας & Θράκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σλυμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/08/2018-16/08/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
25310 83511-2