Αρχική Εποχικοί Οκτώ προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Οκτώ προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος
2 ΔΕ Υδραυλικοί
3 ΥΕ Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/06/2018-06/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
25510 29823