Αρχική Συμβασιούχοι ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις 225 ατόμων με διετή σύμβαση

ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις 225 ατόμων με διετή σύμβαση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσλήψεις προσωπικού ανακοίνωσε ο ΟΚΑΝΑ για τις ανάγκες διαφόρων πράξεων για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος.

Συγκεκριμένα ο ΟΚΑΝΑ ανακοίνωσε: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο Ενίσχυση του Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών κατά των Εξαρτήσεων, στο Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της πράξης, με έδρα την ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, για δύο (2) έτη, και έως λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης.

Την εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων B και C και HIV λοίμωξης για 22 μήνες, και έως την λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5050811, για δύο (2) έτη, και έως την λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά σαράντα (40) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ), συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, για δύο (2) έτη και έως της λήξη του Προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1/12/2020 και έως τις 08/12/2020, μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr σύμφωνα με τη διαδικασία, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.