ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Ντου» στις ταμειακές μηχανές για να κατασχέσουν τις εισπράξεις της ημέρας θα βάζουν πλέον οι φοροελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει οικονομικές εκκρεμότητες στην εφορία.

Τα στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν άμεσα σε κατάσχεση όσων μετρητών υπάρχουν στο ταμείο εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και δεν τα έχει ρυθμίσει.

Αυτό συνέβη τις προηγούμενες ημέρες και στην Μύκονο, σε γνωστό και μεγάλο ιταλικό εστιατόριο του νησιού, ο ιδιοκτήτης του οποίου είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν είχε προβεί σε κάποια ρύθμιση.

Τι ισχύει όμως; Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση, μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της οφειλής υπηρεσίας, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και είναι:

α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου,

β) κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την εφορία, εφόσον υπερβαίνουν τα 500 ευρώ μπορεί να ενεργοποιήσει και την κατάσχεση είτε μετρητών, είτε επιταγών που θα βρεθούν στο ταμείο του φορολογούμενου κατά τη διάρκεια διενέργειας του φορολογικού ελέγχου.

Το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το δημόσιο για το οποίο δεν λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης είναι τα 500 ευρώ, με την εξαίρεση, όμως, των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων για το οποίο δεν υπάρχει όριο. Οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κ.λπ.) συνολικού ποσού πεντακοσίων ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.