Αρχική Οικονομία Οι αλλαγές στο τρόπο φορολόγησης των τυχερών παιγνίων

Οι αλλαγές στο τρόπο φορολόγησης των τυχερών παιγνίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, αναφέρεται η αλλαγή στο τρόπο φορολόγησης των τυχερών παιγνίων που παίζονται σε στήλες.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα για τον υπολογισμό του φόρου τα συνολικά κέρδη του δελτίου διαιρούνται με τον συνολικό αριθμό των στηλών που παίχτηκαν και εν συνεχεία εφαρμόζεται η προβλεπόμενη κλίμακα φορολόγησης ανά στήλη.

Ωστόσο, αυτό πλέον αλλάζει. Από και στο εξής θα εφαρμόζεται φορολόγηση με κλιμακωτό συντελεστή, αναλόγως του ποσού των κερδών και ορίζεται ότι μέρος αυτών θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων κατόπιν έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης.

Πιο αναλυτικά, με τη νέα διάταξη τροποποιείται ο τρόπος φορολόγησης για τις εξής κατηγορίες τυχερών παιγνίων:

α) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α.Ε.,

β) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι και,

γ) τα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι.

Ειδικότερα η διάταξη αναφέρει τα εξής:

Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5%
> 500 7,5%

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».