ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να βγουν στην σύνταξη ακόμη χιλιάδες εργαζόμενοι του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΔΕΚΟ (ασφαλισμένοι στα Ειδικά Ταμεία), που ανήκουν σε επτά κατηγορίες ασφαλισμένων.

Ωστόσο, θα πρέπει να συγκεντρώνουν δύο προϋποθέσεις.

-Την συμπλήρωση συγκεκριμένων ετών ασφάλισης (20 έτη για τρίτεκνες/ους, 25 με ανήλικο και 35 για σύνταξη γήρατος)

-Την ταυτόχρονη συμπλήρωση και συγκεκριμένου ορίου ηλικίας (52 έως 58 ετών κατά περίπτωση).

Αναλυτικά ανά κατηγορία:

α/ Γυναίκες με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

β/ Άνδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 56ο έτος.

γ/ Άνδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.

δ/ Άνδρες υπάλληλοι με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 60ό έτος.

ε/ Γονείς με 25ετία τα έτη 2011 ή 2012 και ανήλικο τέκνο ως το 2012 ή και μετά το 2013 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα.

στ/ Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 και 35ετία με το 58ο έτος συμπληρωμένα το 2020 παίρνουν σύνταξη με όριο ηλικίας το 61o έτος.

ζ/ Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ΙΚΑ πριν από το 1983, και συμπλήρωσαν την 25ετία ως το 2010 και την 37ετία το 2020 παίρνουν σύνταξη στα 60,3.

pinakas 1

Σημείωση: Για την συμπλήρωση της 35ετίας μπορείτε να αναγνωρίσετε πλασματικά έτη από τον στρατό και τυχόν ένσημα ΙΚΑ κ.α. πριν την πρόσληψη στο δημόσιο ή ΔΕΚΟ, τράπεζες κ.α.

pinakas 2

Σημείωση: Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας. Τυχόν χρόνος ασφάλισης εκτός Δημοσίου πριν από το 1983 θα πρέπει να μείνει ως διαδοχικός και να μην έχει αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία Δημοσίου.

pinakas 3a sintaksis proori

Σημείωση: Τα 25 ή και τα 36 έτη συμπληρώνονται με αναγνώριση 4 ετών από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον με 1, 3 και 5 έτη από αναγνώριση πλασματικών χρόνων για ένα, δύο και τρία τέκνα και από τους δύο γονείς.

pinakas4

Σημείωση: Στα 25 ή και στα 37 έτη συνυπολογίζονται με αναγνώριση ως 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και ως 5 έτη για 1, 2, 3 και άνω παιδιά.

pinakas5

pinakas6

με πληροφορίες απο ieidiseis.gr