Αρχική ΑΣΕΠ Οι 10 προκηρύξεις έως το καλοκαίρι για 1.469 νέες προσλήψεις μονίμων

Οι 10 προκηρύξεις έως το καλοκαίρι για 1.469 νέες προσλήψεις μονίμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες προκηρύξεις θα εκδοθούν μέχρι τον Ιούλιο. Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής προκηρύξεις:

280 μόνιμοι στο υπουργείο Παιδείας

Η επόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο αφορά στην πλήρωση 185 θέσεων στο υπουργείο Παιδείας, καθώς και 95 ακόμα θέσεων που κατανέμονται σε δημόσια πανεπιστήμια, στην ΕΘΑΑΕ, καθώς και στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών. Συνολικά, πρόκειται δηλαδή για 280 μόνιμες θέσεις. Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα είναι: Υπουργείο Παιδείας για την πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, ΑΠΘ για την πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, Γενικών Αρχείων του Κράτους για την πλήρωση 14 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, Πολυτεχνείο Κρήτης για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, ΕΜΠ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, ΔΠΘ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας και Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών για την πλήρωση 1 θέσης ΔΕ κατηγορίας και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την πλήρωση 3 θέσεων ΤΕ κατηγορίας.

115 στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Στην πρόσληψη 115 μόνιμων υπαλλήλων σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) το επόμενο διάστημα και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προσληφθούν υπάλληλοι πληροφορικής και υπάλληλοι στατιστικής. Για τις θέσεις των υπαλλήλων στατιστικής ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

122 στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Νέα προκήρυξη έχει στα «σκαριά» το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) που θα αφορά 122 νέες προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα αυτή προκήρυξη θα περιλαμβάνει νέες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν αποκλειστικά από προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

63 σε φορείς του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με 63 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθούν δύο φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για το Πράσινο Ταμείο (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 62 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας.

70 μόνιμοι σε έξι φορείς

Σχέδιο προκήρυξης για 70 θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς, και συγκεκριμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, στο ΜΤΠΥ για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, στον ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ κατηγορίας και στο ΕΚΚΑ για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας.

128 στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας

Στην πρόσληψη 128 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω υπουργείο είχε προκηρύξει και το 2021 68 μόνιμες θέσεις(1Κ/2021). Τώρα, το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται νέο σχέδιο προκήρυξης για την πλήρωση 128 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπηγικής, ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών κ.ά.

6 θέσεις σε διάφορους φορείς

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α’6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων και ειδικότερα δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ανεξάρτητη αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (υπουργείο Δικαιοσύνης), μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και δύο (2) θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται το ΦΕΚ και η έναρξη της διαδικασίας αιτήσεων.

Νέα προκήρυξη για 40 μόνιμες προσλήψεις στην Αθήνα

Νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ενέκρινε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και τον πίνακα θέσεων με όλες τις ειδικότητες και τους κλάδους που θα ζητεί η προκήρυξη. Η σχετική προκήρυξη 1/2022 της ΔΕΗ θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών και θα αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 40 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ολες οι θέσεις εργασίας αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ που εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων  θα γίνουν γνωστές μόλις εκδοθεί η σχετική προκήρυξη. Οι ειδικότητες που θα ζητούνται στην 1/2022 προκήρυξη της ΔΕΗ κατανέμονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Μαθηματικοί ΠΕ, Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής, Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ και Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ, Πληροφορικής ΤΕ και Διοικητικοί / Οικονομικοί ΔΕ.

500 προσλήψεις στον ΕΦΚΑ

Στην πρόσληψη 500 μόνιμων υπαλλήλων, καθώς και διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με τριετή θητεία προχωράει ο e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «Εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης». Οι προσλήψεις αφορούν 500 μόνιμους υπαλλήλους που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και στο νέο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Εργασίας 1555.

145 μόνιμοι στην ΕΥΔΑΠ

Την έγκριση διαδικασιών πλήρωσης εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Το υπουργείο Εργασίας δημοσιοποίησε στο Εθνικό Τυπογραφείο τις θέσεις που θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/1998. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι: ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Δομικών Εργων, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας , ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί και ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί. Η εν λόγω προκήρυξη αναμένεται να βγει αμέσως μετά το Πάσχα.

Πηγή: eleftherostypos.gr