Αρχική Οικονομία ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,39%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,179 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,89 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

        Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας     26 εβδομάδων

30 Ιουνίου 2021 (ποσά σε εκ. Ευρώ)

2 Ιουνίου 2021   (ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

625

2. Ύψος προσφορών

1.179

1.431

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,89

2,29

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

812,5

5. Απόδοση

-0,39%

-0,36%

6. Τιμή Δημοπρασίας

100,200

100,180

7. Cut – off ratio

56%

13%