ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή
εξάπλωσης του κορωνοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ σήμερα
αποφάσισε την πλήρη παράταση κάθε είδους προθεσμιών των
προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης (νέων θέσεων
εργασίας, διατήρησης θέσεων εργασίας, νέας επιχειρηματικότητας,
προεργασίας, ειδικών προγραμμάτων, κλπ.), μέχρι νεωτέρας. Η παράταση
είναι καθολική και περιλαμβάνει αιτήσεις υπαγωγής, υποβολή δικαιολογητικών,
υποδείξεις, προσλήψεις ωφελουμένων, κλπ.

Η απόφαση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης
των εργοδοτών, επιχειρήσεων και ανέργων και του δημοσίου
συμφέροντος.

Για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ.
Για να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΠΑ2 πατήστε εδώ.
Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΠΑ2 πατήστε εδώ.
Καλέστε μας στο 11320 (αστική χρονοχρέωση) Δευτέρα έως Παρασκευή
8:30 έως 14:30.