Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα προσλήψεων για 25.000 ανέργους με 546 ευρώ

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα προσλήψεων για 25.000 ανέργους με 546 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) φέρνει νέα προγράμματα στη «μάχη» για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αφορά 25.000 άτομα και θα προβλέπει οκτάμηνη απασχόληση με ημερήσια αμοιβή 21,84 ευρώ η μηνιαία έως 546 ευρώ. Η δράση θα περιλαμβάνει τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η επιλογή του προσωπικού

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται

κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Μέσω του προγράμματος θα καλυφθούν θέσεις δεκάδων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων, υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αναμένεται να προσληφθεί διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, οδηγοί, υπάλληλοι γενικών καθηκόντων κλ.π .