ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος αφερεγγυότητας στη συντριπτική πλειονότητα των πρώην εργαζομένων της επιχείρησης Αφοί Καρυπίδη Α.Ε. που κηρύχθηκε σε πτώχευση. Σε σύνολο περίπου 1.200 πρώην εργαζομένων, έχουν καταβληθεί σε περισσότερους από 1.050 οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Οι υπόλοιπες αιτήσεις, είτε βρίσκονται σε εκκρεμότητα εξαιτίας ελλιπών δικαιολογητικών, είτε έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα και θα εξεταστούν στο επόμενο διάστημα εφόσον υποβληθούν ενστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές του ΟΑΕΔ εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 2 εργάσιμων ημερών.