ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ: Όσοι είναι άνεργοι και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ έχουν πολλά οφέλη. Οι περισσότεροι άνεργοι, που είναι κάτοχοι του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους. Παρακάτω ακολουθούν όλες οι πληροφορίες, που πρέπει να γνωρίζετε για την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ: Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνετε το δελτίο ανεργίας σας

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται κάθε τρεις μήνες από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού, εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Σχετικά με όσους δικαιούνται τακτική επιδότηση, μετά την λήξη αυτής, το δελτίο ανεργίας τους παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρεις μήνες για να ισχύει. Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας μπορεί να γίνει, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω ΚΕΠ.

Οι πολίτες έχουν σχηματίσει «ουρά» έξω από τον ΟΑΕΔ.

Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ: Ανανέωση δελτίου ανεργίας, μέσω διαδικτύου

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου θα πρέπει να πιστοποιηθείτε ως χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είτε παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ ΟΑΕΔ (βλ. οδηγίες εγγραφής), είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ: Ανανέωση δελτίου ανεργίας, μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω ΚΕΠ καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου. Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα πρέπει να έχετε μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ: Τα οφέλη της για τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ

– Μοριοδότηση προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.
– Μοριοδότηση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.
– Συμμετοχή σε ενεργητικές πολιτικές
– Συμμετοχή σε Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας.
– Ασφάλιση, μέσω ΕΛΕΚΠ.
– Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.
– Μειώσεις από φορολογική αρχή (σ.σ. π.χ. ΕΝΦΙΑ).
– Απαλλαγές από φορολογική αρχή (σ.σ. π.χ. ΕΝΦΙΑ).
– Ένταξη σε ειδικές ρυθμίσεις (σ.σ. π.χ. δάνεια, οφειλές).
– Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
– Συμμετοχή σε επιχειρηματικές προσφορές ιδιωτών.
– Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (σ.σ. π.χ. επίδομα θέρμανσης).
– Οφέλη από παροχές Δήμων.
– Δυνητικά δικαιούχοι ΚΕΑ.
– Δωρεάν πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία, καθώς και σε μνημεία.