Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: Εργαστήρια Κινητοποίησης ανέργων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

ΟΑΕΔ: Εργαστήρια Κινητοποίησης ανέργων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην υλοποίηση Εργαστηρίων Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προχωρά ο ΟΑΕΔ, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, μέσω των Εργαστηρίων, “θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών)”.

Επισημαίνεται δε ότι, μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής, θα υλοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017, από τις 09:30 έως τις 15:00.
Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017, από τις 09:30 έως τις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
Εργαστήρια Ενεργοποίησης- Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης από τον ΟΑΕΔ