ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να εκκινήσει και το πρόγραμμα της Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας. Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε πρώην αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους, να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηματικά, με επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ.

Η επιχορήγηση θα κυμαίνεται από 12.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ, ανάλογα με το αν κάποιος ανοίξει μόνος του μία επιχείρηση ή αν το κάνει συνεταιρικά. Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί για 5.000 ανέργους, αλλά θα παραμείνει μονίμως ανοιχτό. Αφορά όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μετά την 1.1.2012, μέσα στην κρίση. Αρχικά, οι ωφελούμενοι θα επιχορηγηθούν για 12 μήνες.

Στη συνέχεια θα ελεγχθούν για τη διατήρηση για ένα τρίμηνο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μετά θα μπορούν να αιτηθούν επιχορήγησης για άλλους 12 μήνες. Προσοχή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει διακανονισμό οφειλών με τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή μπορούν να ενταχθούν ακόμη και όσοι οφείλουν, καθώς θα προβλεφθεί δυνατότητα συμψηφισμού μέχρι 25% του ποσού της επιχορήγησης, που θα δίνεται απευθείας από τον ΟΑΕΔ στον ΕΦΚΑ για να καλυφθούν οι οφειλές.

Συνεπώς, οι ωφελούμενοι δεν θα έχουν πρόβλημα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Οι επιχορηγήσεις που δίνονται από τον ΟΑΕΔ είναι ακατάσχετες στα χέρια τρίτων κι αυτό σημαίνει πως όσοι έχουν τραπεζικά δάνεια και οφειλές σε τράπεζες, μπορούν να εισπράττουν την επιχορήγησή τους, χωρίς αυτή να κατάσχεται.