Αρχική Μόνιμοι ΟΑΕΔ: Από 15 Νοέμβρη οι αιτήσεις για τις 335 μόνιμες θέσεις

ΟΑΕΔ: Από 15 Νοέμβρη οι αιτήσεις για τις 335 μόνιμες θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την 15Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 335 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της Ελλάδας ή ακόμη και ισότιμο τίτλο του εξωτερικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Δεκτοί γίνονται και οι κάτοχοι πτυχίου η διπλώματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή Ναυτιλίας ή Μαθηματικών ή Τεχνολογίας.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν και μερικά πρόσθετα προσόντα, όπως γνώση χειρισμού Η/Υ, καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 15Κ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510. Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει στις 4 Δεκεμβρίου.