Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: 4 “ανοιχτά” προγράμματα για 85.000 θέσεις εργασίας

ΟΑΕΔ: 4 “ανοιχτά” προγράμματα για 85.000 θέσεις εργασίας

Ανοιχτά για αιτήσεις παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τέσσερα προγράμματα παραμένουν ανοιχτά στον ΟΑΕΔ και περιμένουν αιτήσεις για επιδότηση μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες από την προκήρυξη θέσεις. Αυτή την στιγμή παραμένουν “ανοιχτές” 85.000 θέσεις που επιδοτούνται με κονδύλια του ΟΑΕΔ στα πλαίσια των εν λόγω προγραμμάτων.  Ορισμένα παραμένουν ανοιχτά δυο χρόνια, άλλα μόνο μερικούς μήνες. Οι δράσεις αφορούν μακροχρόνια ανεργους, 30άρηδες αλλά και ανέργους που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης. Το ένθετο +οδηγός παρουσιάζει τέσσερα του Οργανισμού που ακόμη τρέχουν και αποτελούν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για αρκετούς πολίτες.

1. «Πρώτη Πρόσληψη». Το πρόγραμμα της «Πρώτης Πρόσληψης», στοχεύει στην ανάσχεση του brain drain αφορά κατ αρχήν 20.000 ανέργους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν ώστε να προσληφθούν ως «οι πρώτοι εργαζόμενοι» νέων επιχειρηματιών έως 35 ετών. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε κάθε νέο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα προσλαμβάνοντας τον πρώτο του μισθωτό. Προβλέπεται η επιδότηση του 50% του μικτού μισθού μέχρι και το όριο των 500 ευρώ το μήνα. Η επιδότηση διαρκεί για 18 μήνες αν ο άνεργος είναι κάτω από 29 ετών και 12 μήνες αν είναι πάνω από 30 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ατομικοί επιχειρηματίες έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό, επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50% και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό (δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδρυτικά μέλη) και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το περασμένο Νοέμβριο και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Μάλιστα, οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Ωφελούμενοι είναι:

α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες

β) μακροχρόνια άνεργοι 

γ) δικαιούχοι ΚΕΑ. 

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 15 ευρώ για ανέργους με κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, 22 ευρώ για ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ. Η συνολική διάρκεια της είναι 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το υπάρχον προσωπικό 3 επιπλέον μήνες, χωρίς επιχορήγηση, ενώ οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους ΚΕΑ δεν υποχρεούνται σε δέσμευση.

3. Σε φάσης υλοποίησης βρίσκεται και το μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με «μπλοκάκι». Το πρόγραμμα επιδοτεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το ποσό με το οποίο θα επιχορηγείται η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας), ενώ ως ανώτατο όριο επιχορήγησης έχουν οριστεί τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Οι ενταγμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους για 18 μήνες – 12 μήνες με επιχορήγηση και 6 μήνες χωρίς.

4. Από πέρυσι το Φλεβάρη είναι ανοιχτό το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 θέσεων, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, με ανεργία άνω των τριών µηνών γενικώς. Για την πρόσληψη µακροχρόνια η επιχορήγηση διαρκεί 12 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράµµατος η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες. Για την πρόσληψη ανέργων με ανεργία 3-12 μήνες, η επιχορήγηση είναι 9 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση για 3 επιπλέον µήνες.