ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Dimosio.gr σας παρουσιάζει τρία ανοικτά προγράμματα που θα εντάξουν στην αγορά εργασίας συνολικά 14.500 νέους, ηλικίας 18-30 ετών.

Πρόκειται για τρία προγράμματα με ποσοστά επιχορήγησης από το 60% έως το 100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο την στήριξη των νέων ανέργων.

Τα προγράμματα του Οργανισμού είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών

Πρόκειται για 8.000 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 € μηνιαία.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις απασχόλησης μετά το τέλος των προγραμμάτων, απλουστεύονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιταχύνονται οι διαδικασίες ένταξης και
πρόσληψης.

Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 92.000.000 € και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ.

Διαβάστε την πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα εδώ.

2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών

Πρόκειται για 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 € μηνιαία.

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και επιθυμούν να συμμετάσχουν
στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών» να υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντολή κενής θέσης – δήλωση προτίμησης προγράμματος από τις 22-07-2020 και ώρα 12η μεσημβρινή , στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο των εντολών κενών θέσεων για το ανωτέρω πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 3.500 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ηλικίας 22 έως 29 ετών.

Διαβάστε την πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα εδώ.

3. Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών

Πρόκειται για 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως
ισχύει, και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι», στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

Οι 3.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500 θέσεις
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 500 θέσεις
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας: 1.000 θέσεις
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 1.000 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα
13:00 μμ στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο.

Διαβάστε την πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα εδώ.

Δείτε ακόμα 4 προγράμματα 24.100 θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ εδώ