Αρχική Εποχικοί Ο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Ν. Ξάνθης προσλαμβάνει 15 άτομα

Ο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Ν. Ξάνθης προσλαμβάνει 15 άτομα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών λειτουργίας στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως:

4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
11 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Τηλέφωνο: 25410 77526

Δείτε την προκήρυξη εδώ