Αρχική Δήμοι Ο Δήμος Κορυδαλλού συντονιστής ευρωπαϊκού προγράμματος

Ο Δήμος Κορυδαλλού συντονιστής ευρωπαϊκού προγράμματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο έργο “Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (EU city digital strategies for Immigrants integration -EUCIDIN)”, συμμετέχει  ως συντονιστής ο Δήμος Κορυδαλλού. Το εν λόγω έργο εγκρίθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος, και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες».

Το εταιρικό σχήμα, στο οποίο ο Δήμος Κορυδαλλού είναι συντονιστής, αποτελείται από 15 ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες καθώς και 8 οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών από τον Ευρωπαϊκό χώρο.

Το αντικείμενο του έργου συνδέεται με το μείζον θέμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πόλεις, οι περιφέρειες αλλά και ευρύτερα οι κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άφιξη εκατομμυρίων ατόμων που αναζητούν άσυλο στον Ευρωπαϊκό χώρο, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται με ιδιαίτερη ένταση την τελευταία διετία και το οποίο αναμένεται να εξακολουθήσει να εκδηλώνεται και τα επόμενα χρόνια.

Το έργο επικεντρώνεται σε πεδία πολιτικών όπου μέχρι σήμερα παρατηρείται μία αδυναμία και κυρίως σε αυτό της χρήσης των ψηφιακών μέσων για την ένταξη των μεταναστών. Οι πόλεις καλούνται να αναλάβουν ένα διττό ρόλο τόσο ως επίκεντρο της διαβίωσης των μεταναστών όσο και ως κόμβοι καινοτομίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μέσω του έργου, οι συμμετέχουσες πόλεις θα υποστηριχθούν προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές ψηφιακής ενσωμάτωσης ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις προσπάθειες ένταξης των μεταναστών. Το θεματικό δίκτυο το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου αποτελείται από εκπρόσωπους Ευρωπαϊκών πόλεων, Περιφερειών και Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της διοργάνωσης έξι διεθνών τριήμερων συναντήσεων που θα υλοποιήσουν οι εταίροι οι οποίοι και θα χρηματοδοτηθούν με τα αντίστοιχα ποσά από το συντονιστή εταίρο.
Την ευθύνη του έργου έχει η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Λαμπρινή Μάνου, αρμόδια για τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με τον Γιώργο Μακρυνό, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.