Αρχική Υπουργεία Νομοσχέδιο υπ. Παιδείας: Ιδρύονται 15 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια

Νομοσχέδιο υπ. Παιδείας: Ιδρύονται 15 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ίδρυση 15 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων προβλέπεται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθησης που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Ίδρυση των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων γίνεται ύστερα από εισήγηση των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας, με πρόβλεψη για σταδιακή επέκταση σε εθνική εμβέλεια εντός 4ετίας. Οι μαθητές (απόφοιτοι Γυμνασίου), θα εισάγονται στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. με βάση τον βαθμό του Απολυτηρίου.

Παράλληλα, καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3 (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ), 4 (Επαγγελματικά Λύκεια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων) και 5 (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου καλύπτουν όλο το φάσμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Κεντρική στόχευση είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από λύση ανάγκης για τους πιο αδύναμους να καταστεί συνειδητή επιλογή για όλους και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής.

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται μια ολιστική μεταρρύθμιση σε 3 άξονες:

1ος: Κοινός στρατηγικός σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Για πρώτη φορά, θα υπάρχουν διακριτά επίπεδα προσόντων, προς αποφυγή επικαλύψεων δομών και υπηρεσιών.

2ος : Άμεση σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης με την αγορά εργασίας, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο.

3ος: Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε επίπεδο δομών, διαδικασιών, προγραμμάτων σπουδών και πιστοποίησης.