Αρχική Διεθνή Νέου τύπου εξωδικαστικό μηχανισμό προωθεί η Ε.Ε.

Νέου τύπου εξωδικαστικό μηχανισμό προωθεί η Ε.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
FILE- In this Tuesday, Nov. 27, 2018, file photo, judges preside over a hearing at the European Court of Justice in Luxembourg. The European Union's top court ruled Monday, Dec. 10, 2018, that Britain can change its mind over Brexit, boosting the hopes of people who want to stay in the EU that the process can be reversed. (AP Photo/Sylvain Plazy, File)

Την προώθηση στρατηγικής για μια ταχεία αντιμετώπιση των επισφαλών επιχειρηματικών δανείων των τραπεζών προβλέπει η κοινή θέση που επιτεύχθηκε χθες σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών.

Με βάση πρόταση της Κομισιόν, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε κοινή θέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για εξωδικαστικό μηχανισμό ανάκτησης της αξίας εγγυημένων δανείων με εξασφαλίσεις σε περίπτωση που οι δανειολήπτες δεν είναι σε θέση να τα αποπληρώσουν.

Όπως τονίζεται, η αποτελεσματική εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή της συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), καθώς παρέχει στις τράπεζες νομικά μέσα για την ταχύτερη ανάκτηση των εξασφαλίσεων.

Καταρχήν συμφωνία

Ο προτεινόμενος νέος μηχανισμός ταχείας εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης επί των εξασφαλίσεων θα πρέπει να συμφωνείται μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και ενός δανειολήπτη εξ αρχής, κατά κανόνα όταν χορηγείται το δάνειο. Θα είναι διαθέσιμο μόνο για επιχειρηματικά δάνεια. Τα καταναλωτικά δάνεια θα αποκλείονται, όπως και τα δάνεια για τα οποία η κύρια κατοικία του δανειολήπτη χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση.

Εάν τα μέρη συμφωνήσουν επί του νέου αυτού μηχανισμού και ο δανειολήπτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά το δάνειο, η εξασφάλιση θα αποτιμηθεί και είτε θα πωληθεί (μέσω ιδιωτικής πώλησης ή δημοπρασίας) είτε θα αποκτηθεί από τον πιστωτή (μέσω μεταβίβασης της κυριότητας σε αυτόν). Το ποσό που προκύπτει θα καταβληθεί στον πιστωτή μέχρι την εξόφληση του οφειλόμενου υπολοίπου.

Οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στην εξισορρόπηση των συμφερόντων του πιστωτή και του δανειολήπτη με διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάριν:

* Ο πιστωτής φορέας πρέπει να παρέχει στον δανειολήπτη ορισμένο χρόνο για να πραγματοποιήσει τις οφειλόμενες πληρωμές και να αποφύγει την αναγκαστική εκτέλεση.
* Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο για να προσβάλει την αναγκαστική εκτέλεση ή το δικαίωμα του πιστωτή να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση επί της εξασφάλισης.
* Ο πιστωτής λαμβάνει το ποσό που προκύπτει μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την κάλυψη των ανεξόφλητων υπολοίπων του δανείου. Το πλεονάζον ποσό καταβάλλεται στον δανειολήπτη ή άλλους πιστωτές.
* Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι σε περίπτωση που το ποσό της εξασφάλισης υπολείπεται του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου, το δάνειο θεωρείται, ωστόσο, ότι έχει διακανονιστεί πλήρως.

Η προτεινόμενη οδηγία συμπληρώνει τους κανόνες για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και τη δεύτερη ευκαιρία που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου 2019.

Η αρχική πρόταση οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλάμβανε επίσης ένα τμήμα για την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το Συμβούλιο κατέληξε σε θέση για το εν λόγω τμήμα στις 27 Μαρτίου 2019.

Διαδικασία συναπόφασης

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η προεδρία της Ε.Ε. θα διαπραγματευθεί για λογαριασμό των κρατών-μελών την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με την Ευρωβουλή (διαδικασία συναπόφασης), μόλις η τελευταία καθορίσει τη θέση της.

Σύμφωνα με τη φινλανδική προεδρία, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ε.Ε. βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, χάρη στην ευνοϊκότερη οικονομική κατάσταση και στα ισχυρά μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψή τους από τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Ωστόσο, όπως τονίζει, οι αριθμοί εξακολουθούν να είναι υψηλοί σε ορισμένα κράτη-μέλη και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα επισφαλή δάνεια δεν συσσωρεύονται στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να δοθούν στις τράπεζες νομικά εργαλεία για την ταχεία ανάκτηση της αξίας των προβληματικών δανείων χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στο δικαστήριο, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους δανειολήπτες, καταλήγει η προεδρία.

απο την έντυπη έκδοση της Ναυτεμπορικής