Αρχική Ελλάδα Νέος πτωχευτικός κώδικας: Οι ανατροπές στους πλειστηριασμούς ακινήτων

Νέος πτωχευτικός κώδικας: Οι ανατροπές στους πλειστηριασμούς ακινήτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ραγδαίες είναι ανατροπές που έρχονται με το νέο πτωχευτικό κώδικα και την απελευθέρωση των πλειστηριασμών από 1η Μαΐου. Πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας.

Κάποιος που έχει υπέρογκα χρέη σε εφορία, δάνεια ή ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να ρευστοποιεί όλη του την περιουσία. Ο νέος πρωχευτικός κώδικας θα είναι έτοιμος σε λίγο καιρό.

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο

Έχει ήδη ξεκινήσει η σύνταξη του νέου πλαισίου για την αφερεγγυότητας, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου και θα ρυθμίζει ενιαία το ιδιωτικό χρέος.

Βασική αρχή του νέου πλαισίου θα είναι ο συνδυασμός πτώχευσης, αλλά και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, έτσι ώστε το χρέος να μην διαιωνίζεται εις βάρος του οφειλέτη, των κληρονόμων του, και προφανώς των πιστωτών του.

Την πτώχευση του οφειλέτη θα μπορεί να εκκινεί ως διαδικασία ο ίδιος ή οι πιστωτές του εφόσον κρίνεται ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ως αποτέλεσμα, θα ρευστοποιείται η περιουσία του οφειλέτη για την ικανοποίηση των πιστωτών και τη διαγραφή του χρέους. Πράγμα που σημαίνει ότι το χρέος παύει να υφίσταται και άρα δεν κληρονομείται στην επόμενη γενιά.

Η διαγραφή του χρέους με ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, ως απόρροια της αδυναμίας εξυγίανσης του δανείου, θα επιφέρει, ωστόσο, την εξυγίανση του οφειλέτη.

Οι θεσμοί φαίνεται πως έχουν ξεκαθαρίσει ότι το νέο πλαίσιο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει κανενός είδους προστασία, ούτε καν πρώτης κατοικίας, ενώ θα πρέπει να προβλέπει τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση των χρεών του σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νέος πτωχευτικός θα βασίζεται στην κοινοτική Οδηγία «για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών» που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2019.

Η σχετική Οδηγία υποτίθεται ότι δίνει δεύτερη ευκαιρία στα φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, δηλαδή επιτρέπει τη ρύθμιση των οφειλών τους ή την απαλλαγή τους από τα χρέη, αφού όμως προηγουμένως ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας τους.