Αρχική Οικονομία Νέος οδηγός υλοποίησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Νέος οδηγός υλοποίησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη διευκόλυνση των προσωρινών δικαιούχων αναφορικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), το Πράσινο Ταμείο εκπόνησε χρήσιμο οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει τις αναγκαίες οδηγίες για όλα τα βήματα της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι δήμοι από εδώ και πέρα.

Δείτε τον οδηγό υλοποίησης εδώ.

Ο εν λόγω οδηγός θα επικαιροποιείται συνεχώς ανάλογα μέ τα ερωτήματα που θα προκύπτουν από τους εμπλεκόμενους. Αναλυτικά στοιχεία για τα ΣΦΗΟ είναι αναρτημένα στην σελίδα της πρόσκλησης εδώ

Οδικός Χάρτης υλοποίησης ΣΦΗΟ