Αρχική Διεθνή Νέοι κανόνες για την είσπραξη ΦΠΑ μέσω διαδικτυακών πλατφορμών

Νέοι κανόνες για την είσπραξη ΦΠΑ μέσω διαδικτυακών πλατφορμών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν τα μέτρα που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες θα συμβάλλουν στο κλείσιμο των κενών που παρεμποδίζουν την είσπραξη του ΦΠΑ.

Οι νέοι κανόνες, που εισηγήθηκαν μέσω του Κοινοβουλίου από τον Ondřej Kovařík (Renew, CZ), θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακτήσουν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα που χάνονται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου κάθε χρόνο – ποσό που αναμένεται να ανέλθει σε 7 δις ευρώ έως το 2020. Το 2017, ο μη καταβληθείς ΦΠΑ που οφείλεται σε όλους τους οικονομικούς τομείς της ΕΕ υπολογίστηκε σε περίπου 137 δισ. ευρώ.

Η οδηγία που τέθηκε σε ψηφοφορία συμπληρώνει τις γενικές διατάξεις της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΦΠΑ που εγκρίθηκε το 2017 και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2021. Αναφέρεται λεπτομερώς πως οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως η Amazon, η E-Bay ή η Alibaba θα ευθυγραμμιστούν με την ευθύνη που θα έχουν από το 2021 να εξασφαλίσουν ότι ο ΦΠΑ θα εισπράττεται για τις πωλήσεις προς τους καταναλωτές της ΕΕ.

Ειδικότερα, οι κανόνες περιγράφουν λεπτομερώς τα αρχεία που πρέπει να τηρούν οι πλατφόρμες για τις πωλήσεις που γίνονται για να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να υπολογίσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ, ακόμη και όταν οι πωλητές από χώρες εκτός της ΕΕ δεν συμμορφώθηκαν με την καταβολή του ΦΠΑ. Επί του παρόντος, είναι δύσκολο για τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν τον ΦΠΑ που οφείλεται σε εμπορεύματα που πωλούνται εκτός της ΕΕ, αν ο πωλητής δεν δηλώσει σωστά τις πωλήσεις αυτές.Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σχετικά με τις αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη για να διευκρινίσουν ποιο κράτος-μέλος θα είναι διοικητικά αρμόδιο για μια συγκεκριμένη πώληση και πότε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει ρόλο σε μια πώληση και ως εκ τούτου τελικά υπεύθυνη για τη διασφάλιση του ΦΠΑ. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν επίσης ότι οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να επιτευχθεί κατανομή του ΦΠΑ που οφείλεται ανά κράτος-μέλος.

Ο κ. Kovařík δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε ένα καθεστώς ΦΠΑ κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή · ο εκσυγχρονισμός των κανόνων ηλεκτρονικού εμπορίου θα απλουστεύσει τις διαδικασίες ΦΠΑ σε ολόκληρη την ενιαία αγορά · η οδηγία αυτή θα συμβάλει επίσης στο κλείσιμο των υφιστάμενων κενών που εμποδίζουν τη είσπραξη του ΦΠΑ.
Αυτά τα νέα μέτρα είναι ένα καλό παράδειγμα κανόνων που είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή και θα ωφελήσουν ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ»
.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να υιοθετήσει την τελική θέση σχετικά με αυτή την οδηγία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο.

Ιστορικό

Το διαδίκτυο έχει δραματικά φέρει επανάσταση στις αγορές. Κατά συνέπεια, οι υφιστάμενοι κανόνες της οδηγίας ΦΠΑ του 2006 είναι ανεπαρκείς για να μάθουν πότε, πόσος και που πρέπει να εισπράττεται ο ΦΠΑ και να διασφαλιστεί ότι θα συλλέγεται αποτελεσματικά.

Ο ΟΟΣΑ έχει εκτιμήσει ότι περίπου το 67% των παραδόσεων αγαθών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών μόνο μέσω των τριών μεγαλύτερων πλατφορμών.