Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις συμβασιούχων στον Δημοτικό Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης...

Προσλήψεις συμβασιούχων στον Δημοτικό Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
2 ΔΕ Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων
2 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1/2/2022 έως και 5/2/2022