Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Νέοι δικαιούχοι και αυξήσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά!

Με αφορμή σωρεία ερωτημάτων που υποβάλλονται στο υπουργειο Οικονομικών από φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν.4354/2015, αναφορικά με το εν λόγω θέμα, γίνονται γνωστά τα εξής για ενημέρωση και εφαρμογή.

Η αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έχει αποτελέσει μέτρο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε διυπουργική επιτροπή με στόχο την αναμόρφωση του σχετικού καθεστώτος εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που τέθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με νεώτερη καταληκτική ημερομηνία 30.11.2021.

Με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4597/2019, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής (μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.4597/2019, μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ.10 του άρθρου 18 του ν.4354/2015.

Τι λέει το πόρισμα της ειδικής επιτροπής

νατροπές στο ύψος αλλά και στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο φέρνει το πόρισμα της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε για την αξιολόγηση και την επανεξέταση των κριτηρίων χορήγησής του.

Το πόρισμα περιλαμβάνει δύο σενάρια, βάσει των οποίων αυξάνεται το ανώτερο ύψος του επιδόματος στα 170 και 180 ευρώ αντίστοιχα από 150 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα καθίστανται μη δικαιούχοι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν σήμερα το επίδομα.

Παράλληλα, αυξάνεται ο συνολικός αριθμός δικαιούχων του επιδόματος από 102.281 σήμερα σε 114.244, σύμφωνα και με τις δύο εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα.

Αλλαγές για χιλιάδες υπαλλήλους

Οι παρεμβάσεις στα βαρέα και ανθυγιεινά θα φέρουν αλλαγές για χιλιάδες δημοσίους υπάλληλους, αφού

 • αρκετοί θα δουν το επίδομα που λαμβάνουν να περικόπτεται,
 • κάποιοι λίγοι να μηδενίζεται,
 • άλλοι θα λάβουν για πρώτη φορά επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ενώ
 • κάποιοι θα λάβουν αυξημένο συγκριτικά με σήμερα.

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη  της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών  με εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων άλλων υπουργείων προκειμένου να συζητηθούν τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το πόρισμα.

Οι όποιες αλλαγές, στον βαθμό που θα υλοποιηθούν, θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, ενώ το ετήσιο κόστος του επιδόματος ανέρχεται σε 175 εκατομμύρια ευρώ.

Τι θα γίνει με τους υγειονομικούς

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι αποφάσεις για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Δημοσίου. Εκτός βαρέων και ανθυγιεινών βρίσκονται οι γιατροί και όσοι εργάζονται σε οργανωμένα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμού, ενώ υπάρχουν και κατηγορίες νοσηλευτικού προσωπικού που δεν έχει ενταχθεί παρά το γεγονός ότι η αντίστοιχη ειδικότητα στον ιδιωτικό τομέα είναι ενταγμένη στα ΒΑΕ. Επίσης, οδηγοί, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες, φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και ορισμένα παραιατρικά επαγγέλματα.

Υφιστάμενο καθεστώς

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς το ανώτατο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο ανέρχεται στα 150 ευρώ και κλιμακώνεται ακολούθως σε

 • 105 ευρώ
 • 70 ευρώ
 • 35 ευρώ και
 • 30 ευρώ το μήνα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων, δηλαδή 91.727 επί συνόλου 102.281, λαμβάνουν το ανώτερο ποσό.

«Προς άρση των στρεβλώσεων της υπάρχουσας κατάστασης, η επιτροπή υποβάλλει  δύο σενάρια καταβολής του εν λόγω επιδόματος» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πρώτο σενάριο

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, οι πέντε κατηγορίες του επιδόματος συγχωνεύονται σε τρεις. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των:

 • 170 ευρώ για την πρώτη κατηγορία,
 • 100 ευρώ για την δεύτερη κατηγορία και
 • 70 ευρώ για την τρίτη,

ανάλογα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι κλάδοι και οι ειδικότητες που εξετάστηκαν από την Επιτροπή.

Κλάδοι που συγκέντρωσαν κάτω από 34 μονάδες εξαιρούνται της καταβολής του επιδόματος, δηλαδή χάνουν το επίδομα.

Το ανώτερο ποσό θα λάβει το 54% των δικαιούχων του επιδόματος, δηλαδή 61.338 υπάλληλοι.

Από τους 91.727 δημοσίους υπαλλήλους που παίρνουν σήμερα 150 ευρώ, με το σενάριο αυτό θα λαμβάνουν:

οι 53.327 επίδομα 170 ευρώ
οι 11.256 επίδομα 100 ευρώ και
οι 17.095 επίδομα 70 ευρώ
Περισσότεροι από 10.000 θα είναι μη δικαιούχοι και χάνουν το επίδομα.

Από αυτούς που σήμερα παίρνουν 105 ευρώ:

για 9 υπαλλήλους το επίδομα θα αυξηθεί και θα λαμβάνουν 170 ευρώ
1.610 υπάλληλοι θα λαμβάνουν 100 ευρώ μηνιαίως και
14 θα λαμβάνουν 70 ευρώ.

Δεύτερο σενάριο

Στο δεύτερο σενάριο οι πέντε κατηγορίες του επιδόματος συγχωνεύονται σε τέσσερις. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στα:

180 ευρώ για την πρώτη κατηγορία,
150 ευρώ για τη δεύτερη κατηγορία,
100 ευρώ για την τρίτη και
70 ευρώ για την τέταρτη κατηγορία.
Το ανώτερο ποσό, ήτοι 180 ευρώ, θα λάβουν 41.778 υπάλληλοι.

Από τους 91.727 υπαλλήλους που σήμερα παίρνουν το ανώτερο ποσό:

36.762 υπάλληλοι θα λαμβάνουν το ποσό των 180 ευρώ
16.565 υπάλληλοι θα λαμβάνουν το ποσό των 150 ευρώ
8.735 υπάλληλοι θα λαμβάνουν 100 ευρώ και
19.616 υπάλληλοι 70 ευρώ.
Και σε αυτή την περίπτωση, οι μη δικαιούχοι, δηλαδή όσοι χάνουν το επίδομα ανέρχονται σε 10.049.

Όπως σημειώνει η επιτροπή, στην περίπτωση αυτή ισχύει η ανακατανομή των δικαιούχων ανάμεσα στις κατηγορίες, το σύστημα διαφοροποιεί περαιτέρω τις κατηγορίες που συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία, προκειμένου να πριμοδοτηθούν περαιτέρω οι κλάδοι και οι ειδικότητες που χαρακτηρίζονται από την μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Ποιοι παίρνουν σήμερα το επίδομα

Μεταξύ αυτών που λαμβάνουν σήμερα το επίδομα είναι:

οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία,
μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, ήτοι εργαζόμενοι που απασχολούνται ως εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και στη συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, όπως επίσης και το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το νοσηλευτικό προσωπικό, οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, εργάτες κοπής δένδρων, καθώς και εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, κερδισμένοι θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως:

οδοκαθαριστές,
ηλεκτρολόγοι εναερίτες,
υδραυλικοί αποχέτευσης,
εργάτες αποχέτευσης,
εργάτες ασφαλτικών έργων,
εργάτες δημοτικών νεκροταφείων,
εργάτες καθαριότητας απορριματοφόρων,
συνοδοί απορριματοφόρων,
οι οποίοι θα λάβουν το ανώτερο επίδομα, ήτοι 170 ευρώ.

Από το δεύτερο σενάριο κερδισμένοι είναι:

οι υδραυλικοί αποχέτευσης,
εργάτες ασφαλτικών έργων,
εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων,
εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων
οι οποίοι προτείνεται να λάβουν 180 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που σήμερα λαμβάνουν επίδομα 150 ευρώ μηνιαίως και σύμφωνα με τη βαθμολόγηση της επιτροπής θα λάβουν επίδομα της τάξης των 70 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν σύμφωνα με πληροφορίες:

καθαρίστριες σχολείων,
εργάτες οικοδόμοι,
εργάτες κήπου
βοηθοί υδραυλικοί και άλλες.

 

Πηγή: imerisia.gr

Διαβάστε ακόμη:

Αρχηγική εμφάνιση Τεμπονέρα: «Είναι η ώρα των νόμιμων ιδιοκτητών του ΣΥΡΙΖΑ»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο κατάμεστο κλειστό...

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Ενημερωτικό Δελτίο

Την αρχή της αύξησης τιμών στα συμβόλαια κινητής προχωράει η Vodafone

Την αρχή της αύξησης τιμών στα συμβόλαια κινητής προχωράει η Vodafone Την αρχή των ανατιμήσεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών κάνει η Vodafone από την 1η Απριλίου, ανακοινώνοντας αυξήσεις...

Έκτακτο δώρο Πάσχα: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι – Τι ποσά θα λάβουν

Έκτακτο δώρο Πάσχα: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, τι ποσά θα λάβουν Έκτακτο επίδομα Πάσχα σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση στα ευάλωτα νοικοκυριά, αντίστοιχο με αυτό που...

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν… «πάρτι» αυθαιρεσίας από εργοδότες

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν... «πάρτι» αυθαιρεσίας από εργοδότες Νέους τρόπους φαίνεται ότι εφευρίσκουν οι επιρρεπείς σε παραβάσεις του εργατικού δικαίου εργοδότες, προκειμένου να αποφύγουν...

Από 1η Μαρτίου οι μειώσεις τιμών έως και 15% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων

Από 1η Μαρτίου οι μειώσεις τιμών έως και 15% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Κ. Σκρέκας: Περιμένουμε μειώσεις τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς Από την...