Αρχική Παιδεία «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες», από απόσταση

«Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες», από απόσταση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες», το οποίο υλοποιούν για όγδοη φορά το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με επιστημονικά υπεύθυνος τον κ. Τάκη Καγιαλή, Καθηγητή Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ενδεικτικά θέματα του σεμιναρίου: Λογοτεχνία στο διαδίκτυο, αξιοποίηση ψηφιακού και πολυμεσικού περιεχομένου, ειδικά λογισμικά και ψηφιακές εφαρμογές για τη φιλολογική έρευνα και διδασκαλία, ψηφιακή λογοτεχνία και υπερκείμενο
Το πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017, ενώ εγγραφές θα γίνονται από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Για πληρφορίες και εγγραφές: www.digilit-edu.net, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τηλ.: 26510-09141, e-mail: digilit.uoi@gmail.com, http://dikeppee.uoi.gr/kek, FB: www.facebook.com/kekuoi.